Általános Szerződési Feltételek Elektromos kerékpárok bérbeadásához

Jelen “Általános Szerződési Feltételek Elektromos kerékpárok bérbeadásához” tartalmazza a Roprint Bt tulajdonában lévő elektromos kerékpárokra vonatkozó bérlési feltételeket, szabályokat.

Roprint Bt, továbbiakban: Szolgáltató (bérbeadó)
Kölcsönző személy, továbbiakban: bérlő.

1. Kapcsolat

Robikes kerékpárüzlet és szerviz – Roprint Bt.

 • Cím: 2030 Érd, Csaba utca 56.
 • Telefon: +36309326478
 • e-mai: info.robikes@gmail.com

2. Bérelhető kerékpárok

 • Kellys eCristy 30 Sky Blue “S”

3. Általános bérlési szabályok

 1. Bérlési időszak: Az év minden napján van lehetőség bérlésre.
 2. Minimális kölcsönzési idő 1 teljes nap.
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy a bérlési időszakot megváltoztassuk, szüneteltessük vagy időszakosan leállítsuk.

4. A kerékpárok felszerelése, tisztítása

 1. A kerékpárokat a bérbeadó letisztítva, üzemképes állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő a kölcsönzési idő lejártakor a kerékpárt köteles ugyanígy letisztítva, üzemképes állapotban visszaadni, ellenkező esetben tisztítási díjat számítunk fel!
 2. A kerékpárokat a bérbeadó a KRESZ, kerékpárokra vonatkozó kötelező felszerelésekkel felszerelve adja át.
 3. A kerékpár bérlésekor a bérlő megkapja a kerékpárt, az akkumulátorhoz tartozó egy darab kulcsot és az akkumulátorhoz tartozó töltőt.
 4. A KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez szükséges (egyéb) felszerelésekről a bérlőnek kell gondoskodnia (pl. bukósisak, láthatósági mellény). Az ennek hiányából adódó esetleges bírságot a bérlőnek kell fizetnie.

5. A bérlés folyamata, bérlési szabályok

 1. A kölcsönzéshez a bérlőnek az elektronikus rendszerben kell bérelni a kerékpárt. A rendszer figyeli a készletet és csak azt a kerékpárt engedi kibérelni, amely az igényelt időszakban bérelhető. A bérléshez a bérlőnek meg kell adnia egyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi szabályaink szerint törvényesen és biztonságosan kezeljük.
 2. A bérlés után a Szolgáltató képviselője jelentkezik a bérlőnél, megbeszélik a kölcsönzéssel kapcsolatos további teendőket.
 3. A kerékpár kölcsönzése csak 18 éves kor felett lehetséges.
 4. A kölcsönzés feltételei:
  1. Érvényes fényképes azonosító irat (személyi igazolvány /vagy jogosítvány és lakcímkártya bemutatása,
  2. Az iratok másolása bérlő hozzájárulásával
  3. A kölcsönzési díj és a kaució kifizetése,
  4. A bérleti szerződés kitöltése és aláírása.
 5. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt az átadáskor ellenőrizni, átnézni, rögzíteni a kerékpáron található esetleges sérüléseket (fotó készül róla), valamint rögzíteni a kilométeróra állását.
 6. A kerékpárokat előre egyeztetett időpontban a Robikes kerékpárüzlet és szervizben lehetséges Érden a Csaba utca 56 szám alatt.

6. Kölcsönzési díj, kaució, késedelmi díj

Bérleti díjak magán célra (2022. április 15-től)

 • A bérleti díjakat külön díjtáblázat tartalmazza.
 • A kölcsönzési időszak minden esetben reggel 8 és másnap reggel 8 óra között tart.

– A Kaució mértéke: 50.000 Ft/kerékpár

– Kölcsönzés esetén a kerékpárt elvinni és visszahozni a kölcsönzés napján lehet, 8-18 óra között

– A megállapodott időszakon túli késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat számítunk fel. A pótdíj ilyen esetben mindig egy újabb megkezdett napot (annak az eredeti kölcsönzési díjhoz viszonyított különbözetét) jelenti.

– A kaució a kerékpár visszahozatalakor visszafizetésre kerül, amennyiben a kerékpár sérülésmentes állapotban van. A kaució minden esetben készpénzben fizetendő.

– A bérlés visszamondására a bérlési időpont előtt max. 24 órával van lehetőség. A bérlési napon a kerékpárokat nem lehet visszamondani, ebben az esetben a bérleti díjat ki kell fizetni.

7. A bérlők kötelezettségei: a kerékpár használata

 1. A bérbeadó a bérlőt tájékoztatja a kerékpár szakszerű és kíméletes használati módjáról. A bérlő kötelezi magát arra, hogy a bérelt kerékpárt ennek megfelelően, kíméletesen és szakszerűen fogja használni.
 2. A bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival (gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása, váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.
 3. A bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a bérelt kerékpár biztonsága érdekében. A kerékpárt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja, lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.
 4. A bérlő a lehető legnagyobb gondossággal szállítja a kerékpárt és a szállítás alatt tudomásul veszi az elektromos kerékpár súlyából adódó kötelezettségeket (megfelelő kerékpárszállító használata).
 5. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat az adott országban érvényes közlekedési szabályok szerint köteles használni.
 6. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a kölcsönzött elektromos kerékpárt rendeltetésszerűen használni, tisztában van annak módjával.
 7. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérelt kerékpár használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és a gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli.
 8. A bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség).

8. Sérülés, elvesztés, rongálás, hiányos visszaadás

 1. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárok biztosítással nem rendelkeznek.
 2. A Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárokat a bérlési időszak lejárta után az Roprint Bt. részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.
 3. A bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár sérülése vagy valamilyen alkatrészének hiánya esetleg nem megfelelő működése esetén a bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét a bérbeadó a forgalmazóval egyeztetve állapítja meg.
 4. Amennyiben a kerékpár oly mértékben sérült, hogy nem javítható, vagy a kerékpár elveszett, a bérlő a kauciót nem kapja vissza és a köteles a kerékpár teljes árát megtéríteni. Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben.
 5. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

9. Bérlet megszűnése

 1. A jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kerékpárt rendeltetésszerű állapotban köteles visszaadni, alkatrészeivel és a kölcsönzött egyéb eszközökkel együtt.
 2. A bérlet megszűntét a felek írásban rögzítik.