Általános Szerződési Feltételek Elektromos kerékpárok bérbeadásához

Jelen “Általános Szerződési Feltételek Elektromos kerékpárok bérbeadásához” tartalmazza a Roprint Bt tulajdonában lévő elektromos kerékpárokra vonatkozó bérlési feltételeket, szabályokat.

Roprint Bt, továbbiakban: Szolgáltató (bérbeadó)
Kölcsönző személy, továbbiakban: bérlő.

1. Kapcsolat

Robikes kerékpárüzlet és szerviz – Roprint Bt.

  • Cím: 2030 Érd, Csaba utca 56.

  • Telefon: +36309326478

  • e-mail: info.robikes@gmail.com

2. Bérelhető kerékpárok

  • Kellys eCristy 30 Sky Blue 28″ “S”

  • Kellys eCARSON 30P 28″ “M”

  • Kellys Tayen 10P White “S”

  • Kellys Tygon 10P 29″ “M”

  • Kellys Theos i50SH Dark 29″/27,5″ “M”

  • Kellys Estima 10 SH Black “S”
  • Benelli Jaunt 1.0 S/M

3. Általános bérlési szabályok

  1. Bérlési időszak: Az év minden napján van lehetőség bérlésre.
  2. Ünnepnapokon nincs lehetőség a kerékpárok elvitelére és visszahozására.
  3. Minimális kölcsönzési idő 1 teljes nap.
  4. Fenntartjuk a jogot, hogy a bérlési időszakot megváltoztassuk, szüneteltessük vagy időszakosan leállítsuk.

4. A kerékpárok felszerelése, tisztítása

  1. A kerékpárokat a bérbeadó letisztítva, üzemképes állapotban adja át a bérlőnek. A bérlő a kölcsönzési idő lejártakor a kerékpárt köteles ugyanígy letisztítva, üzemképes állapotban visszaadni, ellenkező esetben tisztítási díjat számítunk fel!
  2. A kerékpárokat a bérbeadó a KRESZ, kerékpárokra vonatkozó kötelező felszerelésekkel felszerelve adja át.
  3. A kerékpár bérlésekor a bérlő megkapja a kerékpárt, az akkumulátorhoz tartozó egy darab kulcsot és az akkumulátorhoz tartozó töltőt.
  4. A KRESZ által előírt, a forgalomban való részvételhez szükséges (egyéb) felszerelésekről a bérlőnek kell gondoskodnia (pl. bukósisak, láthatósági mellény). Az ennek hiányából adódó esetleges bírságot a bérlőnek kell fizetnie.

5. A bérlés folyamata, bérlési szabályok

  1. A kölcsönzéshez a bérlőnek az e-mailen vagy telefonon keresztül kell bérelni a kerékpárt.
   A bérléshez a bérlőnek meg kell adnia egyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi szabályaink szerint törvényesen és biztonságosan kezeljük.
  2. A kerékpár kölcsönzése csak 18 éves kor felett lehetséges.
  3. A kölcsönzés feltételei:
    1. Érvényes fényképes azonosító irat (személyi igazolvány /vagy jogosítvány és lakcímkártya bemutatása,
    2. Az iratok másolása bérlő hozzájárulásával
    3. A kölcsönzési díj és a kaució kifizetése,
    4. A bérleti szerződés kitöltése és aláírása.
    5. A bérlő a bérbeadóval együtt köteles a kerékpárt az átadáskor ellenőrizni, átnézni, rögzíteni a kerékpáron található esetleges sérüléseket (fotó készül róla), valamint rögzíteni a kilométeróra állását.
    6. Bérbeadó ismerteti az elektromos rásegítéses kerékpár kezelését és sajátosságait. 
    7. A kerékpárokat előre egyeztetett időpontban a Robikes kerékpárüzlet és szervizben lehetséges Érden a Csaba utca 56 szám alatt.

6. Kölcsönzési díj, kaució, késedelmi díj

Bérleti díjak magán célra (2023. április 11-től)

  • A bérleti díjakat és a kauciót az alábbi díjtáblázat tartalmazza.

Kerékpár neve/típusa Bérleti díj Kaució
Kellys eCristy 30 Sky Blue 28″ “S” 12.000.-Ft 100.000.-Ft
Kellys eCARSON 30P 28″ “M” 12.000.-Ft 100.000.-Ft
Kellys Tayen 10P White “S” 12.000.-Ft 100.000.-Ft
Kellys Tygon 10P 29″ “M” 12.000.-Ft 100.000.-Ft
Kellys Theos i50SH Dark 29″/27,5″ “M” 16.000.-Ft 150.000.-Ft
Kellys Estima SH 10 “S” 12.000.-Ft 100.000.-Ft
Benelli Jaunt 1.0  “S/M” 10.000.-Ft 100.000.-Ft

3. naptól 10% engedményt adunk a kölcsönzési árból.

– Kölcsönzés esetén a kerékpárt elvinni és visszahozni a kölcsönzés napján lehet, 8-18 óra között, de csak előre egyeztetett időpontban. Ünnepnapokon nincs lehetőség a kerékprokat elvinni és visszahozni. 

– A megállapodott időszakon túli késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat számítunk fel. A pótdíj ilyen esetben mindig egy újabb megkezdett napot (annak az eredeti kölcsönzési díjhoz viszonyított különbözetét) jelenti.

– A kaució a kerékpár visszahozatalakor visszafizetésre kerül, amennyiben a kerékpár sérülésmentes állapotban van. A kaució minden esetben készpénzben fizetendő.

– A bérlés visszamondására a bérlési időpont előtt max. 24 órával van lehetőség. A bérlési napon a kerékpárokat nem lehet visszamondani, ebben az esetben a bérleti díjat ki kell fizetni.

7. A bérlők kötelezettségei: a kerékpár használata

  1. Bérbeadó a bérlőt tájékoztatja a kerékpár szakszerű és kíméletes használati módjáról. A bérlő kötelezi magát arra, hogy a tesztelésre átvett kerékpárt ennek megfelelően, kíméletesen és szakszerűen fogja használni.
  2. Bérlő kijelenti, hogy tisztában van ez elektromos kerékpár menettulajdonságaival (gyorsulás, elektromotor rásegítésének mértéke), használati módjával (rásegítés állítása, váltás fontossága, akkumulátor töltése, stb.) és lehetőségeivel.
  3. Bérlő kötelezi magát arra, hogy maximális gondossággal jár el a tesztre átvett kerékpár biztonsága érdekében. A kerékpárt minden esetben gondosan tárolja, ha nem használja, lelakatolja és mindent megtesz a lopás elkerülése ellen.
  4. Bérlő a lehető legnagyobb gondossággal szállítja a kerékpárt és a szállítás alatt tudomásul veszi az elektromos kerékpár súlyából adódó kötelezettségeket (megfelelő kerékpárszállító használata).
  5. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárokat az adott országban érvényes közlekedési szabályok szerint köteles használni.
  6. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy mind egészségügyileg, mind testileg és szellemileg alkalmas a saját felelősségre történő kerékpározásra, illetve képes a tesztelésre átvett elektromos kerékpárt rendeltetés szerűen használni, tisztában van annak módjával.
  7. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy a tesztelésre átvett kerékpár használata közben elszenvedett bármilyen esetleges sérülés esetén az ellátás és a gyógyítás anyagi terhét önállóan viseli.
  8. Bérlő vállalja és kijelenti, hogy a bérlés alatt önmaga gondoskodik saját maga biztosításáról (egészség, vagyon és felelősség).

8. Sérülés, elvesztés, rongálás, hiányos visszaadás

  1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpár biztosítással nem rendelkezik.
  2. Bérlő kötelezi magát, hogy a kerékpárt a bérlési időszak lejárta után a Roprint Bt. részére ugyanolyan állapotban adja vissza, ahogy kapta.
  3. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérlés folyamán a kerékpárt sérülés éri, bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt vagy a hiányzó, nem megfelelően működő alkatrész árát. A kár mértékét a bérbeadó a mindenkori beszerzési áraknak megfelelően állapítja meg. Bérbeadó ebben az esetben az átadott kauciót beszámítja az okozott kár ellenértékeként.
  4. Amennyiben a kerékpár oly mértékben sérült, hogy nem javítható, vagy a kerékpár elveszett, bérlő köteles a kerékpár teljes árát megtéríteni, ebbe az átadott kaució beleszámít. Bérbeadó az ezt meghaladó egyéb kárát is érvényesíti Bérlővel szemben.
  5. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kerékpárban vagy a kerékpárral másnak okozott károkért teljes anyagi és jogi felelősséggel tartozik.

9. Bérlet megszűnése

  1. A jogviszony megszűnésekor a Bérlő a kerékpárt rendeltetésszerű állapotban köteles visszaadni, alkatrészeivel és a kölcsönzött egyéb eszközökkel együtt.
  2. A bérlet megszűntét a felek írásban rögzítik.

 1.